Wallenstam informerar – Rivningen fortsätter

Rivningen av vår fastighet på Mölndalsvägen 79 fortsätter och pågår under hela sommaren, arbetet beräknas vara klart under vecka 33.
Tider
Arbetstiderna är 06.45-19.00 på vardagar och 08.00-16.00 på lördagar. Entreprenör: NKR Demolition Sweden AB
Förberedande schaktarbeten
När rivningen är klar under vecka 33 startar vi med de förberedande schaktarbetena.
Frågor?
Kontakta kundsamordnare Malin Strande på tel: 031- 743 96 14 eller e-posta henne på: malin.strande@wallenstam.se alternativt vår kundservice på tel: 020-400 100 eller e-post: kundservice@wallenstam.se

Vänlig hälsning Wallenstam