Wallenstam informerar – Start av spontarbeten

Nu på måndag (10/9-18) startar vi arbetet med att sponta för de nya husen. Arbetena är ljudstörande och arbetet pågår i cirka 4 veckor. Vibration- och ljudmätare är monterade i området.
När sponten är på plats startar urschaktningen och parallellt kommer en skyddsbetong att gjutas på hela ytan.
Tider
Arbetstiderna är 06.45-19.00 på vardagar och 08.00-16.00 på lördagar. Markentreprenör: Åregrens
Entreprenör spont: Rovalin AB
Totalentreprenör: DMJ Bygg