Inbrott i vindsförråd på Falkenbergsgatan 11

Det har varit inbrott i vindsutrymmen på Falkenbergsgatan 11. Vi uppmanar alla medlemmar att vara extra uppmärksamma och se till att dörrarna källar- och vindsförråd hålls låsta.

Vänliga hälsningar
Styrelsen