Höjning av parkeringsavgifter

Från den 1jan 2019 höjs parkeringsavgifterna. Den nya avgifterna är
P-plats 200kr
Garage 650kr
Mc plats 217kr

Vänliga hälsningar
Styrelsen