Om Telias prishöjning

Styrelsens kommentar till Telias senaste prishöjning bredband

Telia skickade nyligen ut en notis om att priset för bredband höjs till 429 kr/mån.
I samband med prishöjningar som denna brukar Telia locka med ett lägre pris under en begränsad period mot att man binder upp sitt avtal på ett visst antal månader.
Eftersom föreningen under året kommer byta leverantör för bredband uppmanar styrelsen föreningens hushåll att inte binda upp sina avtal, vilket kan leda till dubbel betalning under övergångsfasen till kollektivt bredband.

Notera att Telias notis inte har något med föreningens byte till kollektivt bredband att göra.

Mvh/Kalle
Agneta Bratt, kl 15