Resultat – enkät

Boendeparkeringsenkäten
Det kom 120 svar av 192 (63%), Ja: 62 st och Nej: 58 st.
Eftersom intresset för boendeparkering inte är större, avstår Parkeringsgruppen från att gå vidare med detta.
Mer information finns på Trafikkontorets hemsida och vill man som privatperson agera i frågan är det förstås helt ok.
MVH/Parkeringsgruppen