2020-05-25: Avgiftshöjning

Styrelsen har idag vid sitt budgetmöte för 2020/2021 beslutat om höjning av årsavgiften med 1% fr.o.m. 1 juli 2020.