2020-06-08: Välkommen till Grillplatsen på torsdag 11 juni, kl 18.

Medtag egen förtäring. Alla är välkomna. 
Fler medlemmar måste engagera sig i föreningsarbetet. 
Passa på att anmäla dig när vi har mötet på torsdag. /Medlemsservice