2021-03-18: Föreningsdagarna, förråd/lokaler, övergivna cyklar m.m.


Föreningsdagar 17 april och 2 maj
Reservera de dagarna i kalendern. Det finns mycket att göra och alla behövs.
Vi planerar att röja bland övergivna cyklar, ta fram utemöbler mm. Det kommer att finnas containers dessa dagar.
Mer information kommer i trapphusen lite längre fram.


Inventering vinds- och källarförråd
Enkäten avslutad och nästa steg påbörjad. 
De flesta medlemmarna tycks veta ATT dom har både vinds- och källarförråd, men inte VAR källarförrådet finns. Här en fullständig förteckning över samtliga källarförråd. Ta hjälp av den för att hitta till ditt förråd, så att du kan börja använda det. Observera att det är medlemmen som ansvarar för innehållet i förråden. 
Några förråd märks om och berörda medlemmar kommer att informeras.


46 st medlemmar har inte besvarat enkäten. För att kunna identifiera ALLA förråd har vi vidtagit följande åtgärder:
Olåsta förråd låses. Förråd med hänglås förses med ett buntband. Samtliga dessa förråd får också en instruktion (gul lapp) med uppmaning att kontakta fastighetsskötaren. Detta för att slutligen alla källarförråd ska bli tillgängliga för medlemmar.


På hemsidans Lokaler finns en utförlig beskrivning över alla våra gemensamma lokaler, vinds- och källarförråd samt vilka lokaler som kan hyras av medlemmar. Läs den.


Vi röjer cykelparkeringarna
Övergivna cyklar (märkta med röda band) ska samlas in på Föreningsdagen 17/4. Se anslag i trapphusen.


P-förbud – 25 mars, 8 o 22 april
Vi påminner om det årliga parkeringsförbudet 15/3-30/4, torsdagar kl 9-12, jämna veckor för alla gator runt kvarteret.


Vattenstopp – 25, 26 mars
Samtliga hus ska förses med energimätare för varmvattnet och då måste vattnet stängas. I varje fastighet kommer stoppet att vara i ca 2h. Förbered stoppet med att i god tid hälla upp lite extra vatten till kaffe mm.


Dränering/isolering – status
Arbetet återupptogs 2021-03-03 och beräknas pågå ca 5 veckor. Allt förstås beroende på väderleken.