2021-03-27: Lokaler och förråd, inventering – nästa steg

Alla medlemmar behöver känna till detta.


Utrymmen för uthyrning
Det finns nu flera olika typer av lokaler för uthyrning, t.ex. flera små skrubbar (från 50kr/mån) lämpliga för barnvagnar, vinterdäck, barncyklar mm. 
Om du tycker det låter intressant kontakta lokaler@goteborgshus13.se.
Se också hemsidans Lokaler för utförligare beskrivning.


Vinds- och källarförråd
Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd och medlemmen ansvarar för innehållet i dessa förråd.

Det är medlemmens ansvar att förråden är tömda vid avflyttning. Om detta inte gjorts kommer förråden att tömmas på medlemmens bekostnad.


Förrådsinventering – nästa steg
Som alla säkert märkt pågår en inventering av föreningens förråd. Målet är förstås att alla förråd ska vara tillgängliga. De flesta förråden används av “rätt” medlem, men några är oidentifierade. Dags för nästa steg.

Nu, efter enkäten, är ca 150 st källarförråd identifierade. Tack för det samarbetet.


Alla medlemmar behövs för att få ordning på våra förråd.
Okända källarförråd har försetts med en gul lapp och antingen ett buntband eller ett hänglås. Om ditt förråd försetts med en gul lapp klicka här.