2021-05-01: Föreningsdag i morgon, 2021-05-02

Kl 10, Fredriksdalsgatan 12C. Välkommen
På programmet:
– P-platserna

– Tvätta utemöbler mm
– Röja förråd mm
– Ställa iordning utemöbler o nya grillar
– Inviga parken med “Coronafika” -> Ta med eget fika
Se också anslag i trapphuset.