2022-02-21: Styrelsen informerar

Medlemmar söks till både valberedning, styrelse och medlemsservice. Se info i trapphusen

Föreningsdagar: 2 april (lördag), 10 april (söndag)
Notera datum i kalendern. Mer info i trapphusen längre fram

Informationsmöte för medlemmar i föreningslokalen är planerad till 10 mars.
Dessa möten ställdes in under Coronan, men nu är det dags igen.
Tid o plats meddelas i god tid i trapphusen.

Träslöjden: Där pågår röjning. Nya belysningen är klar. Det ska målas, men innan dess måste vi bära ut gammalt skrot. Vill du vara med? Maila lokaler@goteborgshus13.se

På förekommen anledning: Det försvinner glödlampor, toapapper, städutrustning m.m. från gemensamma utrymmen. Förutom, extra kostnader för föreningen, försvåras skötseln av våra gemensamma utrymmen.