Gästlägenheten åter till uthyrning

Vi har nu fått klartecken från brandinspektionen att återuppta uthyrningen av gästlägenheten. Bokning sker som tidigare via vår hemsida eller medlemsservice.

Vänliga hälsningar Styrelsen