Renovering av entrétrappor

Styrelsen har beslutat att göra en översyn av konditionen på entrétrapporna i föreningen samt att reparera de trappor som är i behov av åtgärder. Som ett första steg kommer entrétrapporna på Fredriksdalsgatan 9A-C kontrolleras och renoveras efter behov. Arbetet är tänkt att starta under vecka 34 och pågå i några veckor. Därefter kommer besked om hur övriga trappor kommer att renoveras.

Mer information kommer fortlöpande under arbetets gång.

Entreprenör: GESAB

Kontakt i styrelsen: Joachim Thorn

Vänliga hälsningar Styrelsen