Ang. Detlajplan för bostäder söder om Fredriksdalsgatan

Stadsbyggnadskontoret har begärt in granskningskommentarer på den detaljplan som föreligger för bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan — d.v.s. på bl.a. parkeringsplatserna norr om Mektagonen.

Granskningskommentarer ska framföras skriftligen senast den 4 oktober 2016 så vill man göra sin röst hörd så finns ingen tid att förlora.

För fler detaljer, se bifogat dokument.