Wallenstam informerar

Måndagen den 5:e mars påbörjade vi rivningen av vår fastighet på
Mölndalsvägen 79/Ebbe Liberathsgatan 6/Fredriksdalsgatan 2/Nordgårdsgatan 1 för att ge plats åt ett nytt kvarter med hyresrätter.

Arbetsområde
Byggstaket började sättas upp runt arbetsområdet från och med den 5:e mars, området kommer att vara belyst under arbetstid.

Rivning
Den 15:e mars startar vi med den invändiga rivningen för att sen övergå till den utvändiga rivningen som också kommer innebära störande ljud. Under rivningsarbetet kommer du att märka av en ökad trafik runt vår fastighet. Rivningen beräknas pågå under fyra månader.

Tider
Arbetstiderna är 06.45-19.00 på vardagar och 08.00-16.00 på lördagar.
Entreprenör: NKR Demolition Sweden AB

Frågor?
Kontakta kundsamordnare Malin Strande på tel: 031- 743 96 14 eller e-posta henne på:
malin.strande@wallenstam.se alternativt vår kundservice på tel: 020-400 100 eller e-post:
kundservice@wallenstam.se

Vänliga hälsningar
Wallenstam