Parkmötet 2018-04-09

Nu träffades vi en andra gång och vi fortsatte med det vi började förra gången: Skyltarna och kontrakt för “Egen odling” är på gång och vi har, tillsammans med Bengt, gjort en lista för beskärning och skötsel av träd och mark i parken. Styrelsen måste förstås godkänna dessa kostnader.
Se Anteckningarna.

Till styrelsen skickade vi:
1 – Vi fortsätter med “Egen Odling”-kontraktet.
2 – Vi gick runt i Parken igår kväll och naturligtvis såg vi fler saker. Så dagens lista är utökad med några större grejor. Hoppas det är ok. Det är viktigt att vår förening ser fin ut, speciellt med tanke på alla byggen runt om. Då ska inte vår förening se sliten och nedgången ut.
3 – Bengt tar fram offerter för uppsnyggning i Parken. Se Anteckningar, sid2.
4 – Kort fråga: Vilket år ska utebelysningen göras?

2018-04-17 kom styrelsens korta och positiva svar:
1. Ok
2. Ok. Det håller vi med. Det är bra att någon tar tag i det.
3. ok, det får vi diskutera när vi ser offerten.
4. Förhoppningsvis under 2018. Enligt den nuvarande underhållsplanen.