Värme – lägesrapport

Nu är vi snart klara. Den sista stora installationen, ett filter, gjordes igår och nu ska hela värmesystemet stå en vecka och “vila sig” inför de avslutande kontrollmätningarna. Under tiden görs några slutjusteringar, som upptäckts tidigare och som måst vänta tills nu.

Nästa vecka delar vi ut en enkät i alla brevlådor. När vi fått tillbaka enkäten och åtgärdat de fel vi hittar då är värmeprojektet/installationen avslutad. Fortsättningsvis kommer systemet att övervakas kontinuerligt och på bästa sätt. Vi hoppas att alla kommer att tycka det är bra och värt de obehag som varit under denna tid.

Allmänt kan sägas att installationen gått smidigt och helt enligt planerna. Tidsplanen har hållits och vi har sluppit tråkiga överraskningar. Nu ser vi fram mot en jämn behaglig värme till lägre kostnad.

Här är en länk till en samlad information om Centralvärmeanläggningen.