Värmeinstallationen

Nu är det dags för slutfasen i arbetet för vår nya värmeanläggning. Alla delar i anläggningen måste ju fungera tillsammans och på rätt sätt. Några delar finns inne i medlemmarnas lägenheter och vi måste kolla upp ca 20st lägenheter lite extra. Vi behöver komma in där och vi kontaktar berörda medlemmar via mail och/eller telefon.

Arbetet påbörjas nu i augusti och ska vara klart före månadens utgång.

Läs mer på hemsidan om Centralvärmeanläggningen.