Bilinbrott på Falkenbergsgatan

Det har varit ett bilinbrott i en företagsbil på Falkenbergsgatan mellan nr 11 och 13. Vi ber er alla hålla extra uppsikt när det är mörkt ute.

Vänliga hälsningar
Styrelsen