Infomöte 2019-02-28, kl19

Torsdagen 28 febr, kl19-21, blir det Informationsmöte i Fritidslokalen.
Alla medlemmar är välkomna.
Efter mötet gör vi en rundvandring med nya medlemmar.
Mer information och dagordning kommer lite längre fram, dels här på hemsidan, dels i trapphus.
Mvh/Agneta Bratt
2019-01-30, kl22