2021-02-09: Styrelsen informerar

– Bygget fortsätter
– Vi väntar på enkätsvar
– Vi planerar Föreningsdagar med röjning av övergivna cyklar.


Baksidan Brynolfsgatan 1
Nu blir det lugnt ett tag. Det bullriga jobbet (gräva och isolera) är nu klart. Resten, att återställa markytan/gräsmattor/under balkongerna osv, måste vänta tills tjälen har släppt. Då kan jobbet avslutas.
Den gamla komposten försvinner. Vad vi ska ha i stället är inte klart ännu. Om/när det blir en ny kompost ska den ligga bättre till för tömning, Vi återkommer längre fram med besked om detta.


Enkäten om vinds-/källarförråden
Mer är hälften har ännu inte besvarat enkäten. Snälla, gör det.
Använd detta formulär eller pappersblanketten du fått i brevlådan.
”Förrådsutrymmet” har väckt frågor. Vi efterfrågar det lilla gemensamma utrymmet framför källarförråden i källargången. Oftast finns där en gråmålad låst dörr. Uppe på karmen till den dörren finns en liten märkning (FÖRRÅD x).


Föreningsdagar: lördag 17 april och söndag 2 maj, kl 10 
På programmet finns:
– Parkmöblerna 
– Cykelröjning
– Diverse skräp till container
Det kommer info längre fram