2021-06-23: Varför lämna stora kartonger i miljöstationerna?

  • Det finns flera specialutrymmen för udda avfall. Se hemsidan
  • Vi har container ca 3 ggr/år.
  • Det finns tydliga instruktioner på hemsidan och i alla miljöstationer.

Varje gång en medlem slarvar belastas föreningen (d.v.s. samtliga medlemmar) med extra kostnader och så blir det så här: 

Vad ska vi göra för att slippa denna nedskräpning?
Kom gärna med goda idéer till info@goteborgshus13.se.