2023-03-28: Driftsättning iLOQ

De flesta allmänna nyckelcylindrar är nu utbytta till iLOQ. I samband med uppstart av det nya systemet kan vissa finjusteringar av behörigheter behöva göras. Vid frågor om detta (tex tillgång till tvättstuga, cykelförråd, källargång) går det bra att kontakta fastighetsskötaren.

För de som ej har en tvättstuga i samma hus gäller följande:

  • Fredriksdalsg 12 har tillgång till tvättstuga på Falkenbergsg 13
  • Fredriksdalsg 6 har tillgång till tvättstuga på Brynolfsg 1
  • Falkenbergsg 3 har tillgång till tvättstuga på Falkenbergsg 9

Vid önskemål om tillgång till en annan tvättstuga, kontakta fastighetsskötaren.

När en behörighet har ändrats för en nyckel (tex tillgång till en viss tvättstuga) uppdaterar ni enkelt er nyckel på följande sätt:

  1. Vid den ena dörren på varje miljöhus finns en iLOQ-läsare.
  2. Håll upp nyckeln mot läsaren ca 2 sek, den blinkar nu grönt och dörren öppnas.
  3. Nyckeln är nu uppdaterad.

Om ni har en befintlig nyckel till bastu, biljard, träslöjd eller vävstuga och önskar denna behörighet med iLOQ, meddela fastighetskötaren och lämna in den gamla nyckeln till honom. Ni får då motsvarande behörighet i iLOQ och nyckeln uppdateras enligt ovan vid närmaste miljöhus.

/Styrelsen