2023-03-28: Användarguide för iLOQ-nycklar

Här följer några tips gällande iLOQ-nycklarna. Notera speciellt tipset att föra in nyckeln något långsammare i låset jämfört med en vanlig mekanisk nyckel.

Upplåsning av dörr
För in nyckelns metalldel helt och hållet in i cylindern och vrid om nyckeln, precis som vanligt. Om låset inte öppnas, upprepa åtgärden något långsammare. För in nyckeln försiktigt och vrid inte nyckeln samtidigt som du för in den i låset.

Låsning av dörr
På samma sätt som när du låser upp dörren för du in nyckelns metalldel in i nyckelkanalen och vrider om nyckeln i låset.

/Styrelsen