2023-08-18: Avgiftshöjning

Från och med 2023-10-01 kommer månadsavgiften att höjas med 5 %. Detta sammanhänger med ökade kostnader generellt samt större investeringar i nya lås och portar.

/Styrelsen