2023-08-16: IMD-el installation

Inom kort påbörjas byte av elmätare i varje lägenhet, se information i trapphusen. En informationslapp kommer även att delas ut till varje lägenhet inom kort. Detaljerad information om IMD-el finns nu också på föreningens hemsida via följande länk: IMD-el

/Styrelsen