2023-09-12: IMD-el uppdatering

Installationen av IMD-el går enligt plan.

Majoriteten av elmätarna är nu utbytta i lägenheterna, men ett par lägenheter har ej varit åtkomliga under de planerade utbytestiderna.

Ett nytt försök att få tillträde till återstående lägenheter genomförs torsdag denna vecka (14/9), mellan 08:00 och 17:00.

Berörda lägenheter har fått avisering i brevlådan samt via SMS eller e-post. Kom ihåg att ej låsa överlås och att sätta iLOQ i serviceläge.

/Styrelsen