2023-09-14: Pantgenomgång

Storholmen genomför nu, på uppdrag av styrelsen, en pantgenomgång av samtliga lägenheter i föreningen.

Detta genomförs då Storholmen noterat att vår tidigare ekonomiska förvaltare ej upprättat föreningens pantregister korrekt. Felaktigheter i pantregister kan leda till problem när lägenheten säljs och ny ägare tar vid och lägenheten eventuellt då redan är belånad. Storholmen går nu in och säkerställer att alla pantregister är korrekta dvs du som medlem svarar till dem om informationen om pantsättning är korrekt eller ej. Skulle det inte stämma kontaktar sedan Storholmen medlemmens långivare för att reda ut vad som är fel, sannolikt handlar det om en avnotering som banken inte har informerat förvaltaren om.

/Styrelsen