2023-09-22: Byte entréportar och källardörrar

Byte av samtliga entréportar (30 st) och källardörrar (19 st) pågår nu, arbetet beräknas vara klart under vecka 41 (två kompletta portar och/eller källardörrar installeras per dag). Produktionsplaneringen av de nya portarna/källardörrarna styr när de byts ut, därför pågår arbete vid olika huskroppar under installationstiden.

Några sammanfattande punkter om arbetet:

  • De elektriska slutblecken till entréportarna var av fel modell (därför fungerar det ej att låsa upp vissa portar från lägenheterna), detta problem kommer att åtgärdas av entrepenören så snart som möjligt.
  • Samtliga källardörrar kommer att få dörrstängare och ”smäcklås” som låses automatiskt då dörren stängs (några av de nu monterade källardörrarna har just nu ett vanligt lås).
  • Dörrstängarna till entréportarna kommer att finjusteras med avseende på hastighet och kraft (några stänger väldigt långsamt idag).

/Styrelsen