2023-09-29: IMD-el uppdatering

Det återstår nu endast mindre delar av installationsarbetet för IMD-el inom föreningen. De kommersiella lokalerna ska byta mätare, någon enstaka lägenhet återstår och en enklare efterkontroll ska genomföras av elmätare inom ett par lägenheter.

Inom de lägenheter där elmätare har bytts ut bör medlemmar även fått besked från nätägaren (Göteborgs Energi) samt elhandelsboolaget (t.ex. Tibber) om att elabonnemanget nu är uppsagt och avslutat. Det är då i sin ordning, detta sker i samband med bytet av elmätare.

Inloggning i Ecoguards portal för att följa upp sin förbrukning kommer medlemmar kunna göra när hela installationsarbetet är avslutat och systemet helt driftsatt. Detta dröjer ett par veckor till.

Efter driftsättning kommer avi för el komma kvartalsvis med ordinarie avgifts-avi för föreningen. För elförbrukningen kommer preliminärt endast förbrukad el samt total kostnad att redovisas. Gällande redovisning går detta enligt besked från vår ekonomiska förvaltare att justera, så det får styrelsen se över längre fram i samband med första utskick av AVI:er.

Har ni frågor om IMD-el så kan vi rekommendera informationssammanställningen på hemsidan.

/Styrelsen