2023-10-06: IMD-el fortsatt uppdatering

Arbetet med installation av IMD-el fortsätter. Efter de första testerna av systemet har leverantören noterat att en enklare teknisk efterkontroll av elmätare krävs i ett par lägenheter. De lägenheter som berörs av detta har erhållit avisering i brevlådan.

Efterkontrollen genomförs onsdag den 11e oktober, dvs. onsdag i nästa vecka, mellan 08.00 – 17.00.

Denna dag behöver alltså installatören få åtkomst till era lägenheter. Om ni inte kan vara hemma aviserad dag och tid ska ni lämna överlåset olåst och sätta ert vanliga lås i serviceläge (knapp på låsvred ställs i läge ”1” för att aktivera låsets serviceläge, se vidare på hemsidan om iLOQ).

Under onsdagen den 11e oktober kan strömavbrott förekomma under delar av dagen, då denna efterkontroll genomförs, vilket även kan påverka övriga medlemmar. Har ni frågor om IMD-el så kan vi rekommendera informationssammanställningen på hemsidan.

/Styrelsen